More Views

Tam Thất Bắc Khô

1,050,000₫
Tam Thất Bắc - Các Loại Tam Thất Củ 32 - 34 củ : 2400k1kg 38 - 40 củ : 2000k1kg 50 củ : 1600k1kg 60 củ : 15001kg 70 Củ : 1400k1kg 80 củ : 13501kg 100 Củ : 1100k1kg 120 củ : 1050/1kg Củ nhỏ nhất để say 800k/1kg Nụ bao tự 1200/1kg Nụ non : 1050k/1kg Hoa Già : 450/1kg
Loại Giá Đặt hàng
Tam Thất Khô 32 - 34 Củ 2,400,000₫ Đặt mua ngay
Tam Thất Khô 38 - 40 Củ 2,000,000₫ Đặt mua ngay
Tam Thất Khô 50 Củ 1,600,000₫ Đặt mua ngay
Tam Thất Khô 70 Củ 1,400,000₫ Đặt mua ngay
Tam Thất Khô 80 Củ 1,300,000₫ Đặt mua ngay
Hàng say bột và 100 củ và 120 củ Call 0868.623.333 0₫ Đặt mua ngay
Tam Thất Bắc - Các Loại
Tam Thất Củ
32 - 34 củ : 2400k1kg
38 - 40 củ : 2000k1kg
50 củ : 1600k1kg
60 củ : 15001kg
70 Củ : 1400k1kg
80 củ : 13501kg
100 Củ : 1100k1kg
120 củ : 1050/1kg
Củ nhỏ nhất để say 800k/1kg
Nụ bao tự 1200/1kg
Nụ non : 1050k/1kg
Hoa Già : 450/1kg

Bình luận